Είναι κερδοφόρα η καλλιέργεια της ελιάς;

Καλλιέργεια Ελιάς – Κέρδος

H καλλιέργεια ελιάς είναι πράγματι πολύ επικερδής μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι το κλίμα και η περιοχή είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια ελαιόδεντρων. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, ο πρώτος χρόνος είναι εισαγωγικός και ο αγρότης θα κάνει μια μικρή ορθολογική επένδυση προκειμένου να δοκιμάσει τη δύναμή του και να αποκτήσει μια βασική κατανόηση της αγοράς, χωρίς να αναμένει σημαντικό εισόδημα . Κατά τη διάρκεια του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου έτους, ο αγρότης θα αποκτήσει επαρκή γεωργική εμπειρία και δεδομένα αγοράς, προκειμένου να αποφασίσει την επέκταση της επένδυσης σε μεγαλύτερη κλίμακα, την επιλογή άλλης τοποθεσίας / ποικιλίας, την προσαρμογή των μεθόδων καλλιέργειας ή την εκποίηση.

Ειδικά όταν στοχεύουμε στην παραγωγή ελαιολάδου και όχι βρώσιμες ελιές, ο αγρότης πρέπει να είναι υπομονετικός, επειδή τα ελαιόδεντρα επιτυγχάνουν καλές αποδόσεις μετά το πέμπτο ή το 6ο έτος της ζωής τους. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας αγρότης επιλέξει και φυτεύσει νεαρά δέντρα ηλικίας 2-3 ετών, τότε αναμένει κάποια μέση απόδοση περίπου 2-4 χρόνια μετά την εγκατάσταση και την έναρξη της δραστηριότητας. Επιπλέον, όπως συμβαίνει σε όλα σχεδόν τα καρποφόρα δέντρα, χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε αξιοσημείωτο κέρδος και να ζήσουμε αποκλειστικά από την καλλιέργεια 30 ή 50 ελαιόδεντρων, διότι τα πάγια έξοδα θα φτάσουν σίγουρα (εάν δεν υπερβαίνουν) τα κέρδη. Ο ελάχιστος αριθμός δέντρων που παρέχουν καλό εισόδημα και εξασφαλίζουν κερδοφορία και βιωσιμότητα της επένδυσης κυμαίνεται από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι ένας ελαιώνας 10 στρεμμάτων (10.000 τετραγωνικά μέτρα) με 300 δέντρα είναι μια καλή αρχή.

Μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτό το άρθρο αφήνοντας ένα σχόλιο της κερδοφορίας που έχετε από την καλλιέργεια ελιάς.

Καλλιέργεια Ελιάς – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Είναι κερδοφόρα η καλλιέργεια της ελιάς;

Παρενιαυτοφορία της Ελιάς

Πολλαπλασιασμός και Επικονίαση Ελιάς

Κλιματικές Απαιτήσεις στην Καλλιέργεια Ελιάς

Απαιτήσεις και Προετοιμασία Εδάφους στην Καλλιέργεια Ελιάς

Φύτευση Ελιάς – Αριθμός δένδρων ανά στρέμμα – Αποστάσεις φύτευσης Ελιάς

Σωστή Άρδευση Ελιάς

Κλάδεμα Ελιάς

Ολοκληρωμένη Λίπανση Ελιάς

Συγκομιδή και απόδοση της ελιάς

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.