Διαχείριση Θρεπτικών Ουσιών σε Καλλιέργειες Ρυζιού – Λίπανση φυτών ρυζιού

Πρώτα απ ‘όλα, πρέπει να λάβετε υπόψη την κατάσταση του εδάφους του χωραφιού σας μέσω εξαμηνιαίων ή ετήσιων εδαφολογικών δοκιμών πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε μέθοδο λίπανσης. Κανένα χωράφι δεν είναι εντελώς ίδιο με κάποιο άλλο και κανείς δεν μπορεί να σας συμβουλεύσει σε μεθόδους λίπανσης,  χωρίς να λάβετε υπόψη τα δεδομένα της ανάλυσης του εδάφους σας, την ανάλυση ιστών και το ιστορικό καλλιεργειών του χωραφιού σας. Ωστόσο, θα αναφερθούμε στα πιο συνηθισμένα συστήματα λίπανσης ρυζιού, που χρησιμοποιούνται από ένα μεγάλο αριθμό γεωργών.

Ένα κοινό σύστημα λίπανσης ρυζιού που χρησιμοποιείται από μεγάλο αριθμό γεωργών, περιλαμβάνει δύο βασικές εφαρμογές λιπασμάτων: Η πρώτη εφαρμογή πραγματοποιείται περίπου κατά τον ίδιο χρόνο με τη φύτευση ή τη μεταφύτευση (ή περίπου 20 ημέρες αργότερα) και η δεύτερη λαμβάνει περίπου 45- 60 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή. Πολλοί γεωργοί εφαρμόζουν 0,5 τόνους Ν-Ρ-Κ 30-10-10 ανά εκτάριο την ημέρα σποράς / φύτευσης (ή 20 ημέρες αργότερα). Περίπου 45-60 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή, εφαρμόζουν 0,2-0,3 τόνους Ν-Ρ-Κ 40-0-0 ή 33-0-0 ανά εκτάριο. Λάβετε υπόψη ότι 1 τόνος = 1000 kg = 2.200 λίβρες. και 1 εκτάριο = 2,47 στρέμματα = 10.000 τετραγωνικά μέτρα.

Ωστόσο, αυτά είναι απλά κάποιες συνηθισμένες μέθοδοι λίπανσης που δεν πρέπει να ακολουθούνται χωρίς να κάνετε τη δική σας έρευνα. Κάθε χωράφι είναι διαφορετικό και έχει διαφορετικές ανάγκες. Τα φυτά σας μπορεί να δώσουν υψηλότερες αποδόσεις μετά την εφαρμογή των λιπασμάτων, αλλά μπορεί και να μη δώσουν. Μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές από έναν αδειούχο γεωπόνο μετά από μια ανάλυση εδάφους.

Το άζωτο (Ν) είναι το πιο σημαντικό θρεπτικό συστατικό για την παραγωγή ρυζιού. Είναι πολύ σημαντικό για την αύξηση του ύψους των φυτών, του μεγέθους των φύλλων, του αριθμού ταξιανθιών και για υψηλή απόδοση ανά εκτάριο. Το ρύζι χρειάζεται άζωτο για να αναπτύξει επαρκή αριθμό ταξιανθιών. Η κρίσιμη περίοδος κατά την οποία πολλοί γεωργοί εφαρμόζουν το N είναι δύο εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση ή 21 ημέρες μετά τη σπορά.

Επιπλέον, πολλοί αγρότες προχωρούν σε εφαρμογές Ν πριν από τη σπορά και το πλημμύρισμα του αγρού. Η εφαρμογή αζώτου μπορεί να γίνει σε ξηρό έδαφος, το οποίο θα αρδεύσουμε αμέσως. Εναλλακτικά, μπορούμε να το ενσωματώσουμε και να πλημμυρίσουμε το χωράφι μετά από 3 έως 5 ημέρες. Μια πρώιμη εφαρμογή μπορεί επίσης να λάβει χώρα, με τη μορφή αμμωνίου. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε ξηρό έδαφος, λίγο πριν το πλημμυρίσουμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όταν εφαρμόζουμε νωρίς Ν, το χωράφι στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να  πλημμυρίσει μέσα σε 5 ημέρες. Με τη μέθοδο αυτή, κανονικά το Ν θα ενσωματωθεί στο έδαφος. Ωστόσο, να έχετε κατά νου ότι κάθε χωράφι είναι διαφορετικό και έχει διαφορετικές ανάγκες.

Ανεπάρκεια Αζώτου

Ένα από τα πιο κοινά προβλήματα στην παραγωγή ρυζιού είναι η έλλειψη αζώτου. Συνήθως λαμβάνει χώρα σε κρίσιμα στάδια ανάπτυξης (ανάπτυξη ταξιανθίας), όταν τα φυτά χρειάζονται μεγαλύτερη ποσότητα αζώτου.

Μπορούμε να εντοπίσουμε αυτές τις ελλείψεις από τον έντονο αποχρωματισμό των καλλιεργειών. Μπορούμε να διαχειριστούμε τις ελλείψεις αζώτου ακολουθώντας τα παρακάτω μέτρα.

 

 • Αποτελεσματική εφαρμογή λιπάσματος N.
 • Απαιτείται επαρκής απόσταση μεταξύ των φυτών.
 • Σωστή διαχείριση του νερού. Πολλοί αγρότες ισχυρίζονται ότι το χωράφι τους πρέπει να πλημμυρίζεται συνεχώς.
 • Έλεγχος των ζιζανίων που ανταγωνίζονται το ρύζι για το Ν (πολύ σημαντικό).
 • Συμβουλευτείτε έναν τοπικό εξουσιοδοτημένο γεωπόνο.

 

Υπερβολική εφαρμογή Αζώτου

Η εφαρμογή αζώτου σε επαρκή ποσότητα βοηθά το ρύζι να αναπτυχθεί γρήγορα και να μας προσφέρει υψηλής ποσότητας αλλά και ποιότητας κόκκους. Ωστόσο, πολλοί γεωργοί εφαρμόζουν μία μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που χρειάζεται το ρύζι. Η υπερβολική χορήγηση αζώτου μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη μεγαλύτερη της φυσιολογικής που θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα. Μερικοί αγρότες μπορούν να αναγνωρίσουν την περίσσεια αζώτου εξετάζοντας τα φύλλα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα φύλλα έχουν αφύσικο πράσινο χρώμα. Επιπλέον, τα φυτά μπορεί να έχουν λεπτά στελέχη. Οι γεωργοί μπορούν κανονικά να αποτρέψουν την περίσσεια αζώτου εξετάζοντας τη συγκέντρωση του αζώτου στο έδαφος και στη συνέχεια να εφαρμόσουν επαρκή N που να ικανοποιεί τις ανάγκες των φυτών ρυζιού.

 

Φώσφορος (Ρ)

Ο φώσφορος είναι πολύ σημαντικός στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των φυτών του ρυζιού. Συμβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρών ριζών. Το pH του εδάφους παίζει σημαντικό ρόλο στη διαθεσιμότητα Ρ. Πολλοί καλλιεργητές ρυζιού ισχυρίζονται ότι η ιδανική διαθεσιμότητα φωσφόρου για το ρύζι συμβαίνει όταν το pH του εδάφους είναι κάτω από 6,5 (ζητήστε συμβουλή από έναν αδειούχο επαγγελματία γεωπόνο).

Κάλιο (Κ)

Το κάλιο (Κ) είναι επίσης πολύ σημαντικό για την επίτευξη καλών αποδόσεων ρυζιού. Συμβάλλει στην αντοχή των φυτών έναντι ασθενειών, στη διεύρυνση των ριζών και στο πάχος τους, στην ανθεκτικότητα των φύλλων, καθώς και στην έναρξη και ανάπτυξη της ταξιανθίας. Οι ανεπάρκειες του καλίου έχουν μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη των φυτών ρυζιού. Οι έμπειροι καλλιεργητές ρυζιού, υποστηρίζουν ότι μπορούν να αναγνωρίσουν αυτές τις ελλείψεις από τα ακόλουθα συμπτώματα.

 

 • Σκούρες κηλίδες στα γηραιότερα φύλλα. Σκούρα πράσινα φυτά με κίτρινα έως καφέ φύλλα.
 • Τα φύλλα στα χαμηλότερα μέρη του φυτού μπορεί να τείνουν προς τα κάτω.
 • Τα φύλλα στο πάνω μέρος του φυτού είναι κοντά, με ζοφερό πράσινο χρώμα.
 • Νεκρωτικές κηλίδες στις ταξιανθίες.
 • Μη υγιής και μη φυσιολογική ρίζα. Οι ρίζες είναι μαύρες με μειωμένη πυκνότητα και μήκος.
 • Πρόωρη μάρανση των φύλλων.

Οι έμπειροι αγρότες μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα προβλήματα ακολουθώντας τα παρακάτω μέτρα.

 • Χρήση πιστοποιημένων σπόρων υψηλής ποιότητας.
 • Σωστή εφαρμογή των N και P,  αποφεύγοντας την υπερβολική χορήγηση.
 • Η παροχή συμβουλών από έναν τοπικό γεωπόνο είναι απαραίτητη.

Ωστόσο, αυτά είναι απλά κάποια κοινά πρότυπα που δεν πρέπει να ακολουθούνται χωρίς να κάνετε τη δική σας έρευνα. Κάθε χωράφι είναι διαφορετικό και έχει διαφορετικές ανάγκες. Τα φυτά σας μπορεί να δώσουν ή να μη δώσουν υψηλότερες αποδόσεις μετά την εφαρμογή των λιπασμάτων. Μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές από έναν αδειούχο γεωπόνο μετά από μια ανάλυση εδάφους.

Το φυτό του Ρυζιού- Πληροφορίες και Χρήσεις

Πώς να καλλιεργήσουμε Ρύζι. Πλήρης Οδηγός Καλλιέργειας Ρυζιού από τη Σπορά έως τη Συγκομιδή

Προετοιμασία Εδάφους και Χωραφιού στην Καλλιέργεια Ρυζιού

Φύτευση Ρυζιού, Απoστάσεις Σποράς – Ποσότητα Σποράς Ρυζιού

Διαχείριση Θρεπτικών Ουσιών σε Καλλιέργειες Ρυζιού – Λίπανση φυτών ρυζιού

Παράσιτα και Ασθένειες στην καλλιέργεια του Ρυζιού

Συγκομιδή Ρυζιού, Απόδοση ανά Εκτάριο και Αποθήκευση

Έχετε εμπειρία στην καλλιέργεια ρυζιού; Παρακαλούμε μοιραστείτε την εμπειρία, τις μεθόδους και τις πρακτικές σας στα παρακάτω σχόλια. Όλο το περιεχόμενο που θα προσθέσετε θα αναθεωρηθεί σύντομα από τους Γεωπόνους μας. Μόλις εγκριθεί, θα προστεθεί στο Wikifarmer.com και θα επηρεάσει θετικά χιλιάδες νέους και έμπειρους αγρότες σε όλο τον κόσμο.

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.