Γιατί τα χωροκατακτητικά είδη είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον;

Τα χωροκατακτητικά είδη είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον επειδή ανταγωνίζονται έντονα τα αυτόχθονα είδη ως προς τους περιορισμένους πόρους και διαταράσσουν τα τοπικά οικοσυστήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα χωροκατακτητικά είδη μεταφέρουν επικίνδυνες ασθένειες ή αναγκάζουν τα αυτόχθονα είδη να μετεγκατασταθούν προκειμένου να βρουν τροφή και καταφύγιο. Ως αποτέλεσμα, τα αυτόχθονα είδη (φυτά ή ζώα) πιέζονται και μπορεί να εξαφανιστούν, κάτι που βλάπτει τη βιοποικιλότητα και την ισορροπία του φυσικού οικοσυστήματος.

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.