Αρχές για την Επιλογή της Καλύτερης Ποικιλίας Κριθαριού

Η επιλογή της καταλληλότερης ποικιλίας για το εκάστοτε χωράφι είναι ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της καλλιέργειας κριθαριού. Η πρωταρχική ταξινόμηση των ποικιλιών κριθαριού που έχουν καταγραφεί αυτή τη στιγμή βασίζεται στα βιολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους. Για τον χαρακτηρισμό των διαφορετικών ποικιλιών χρησιμοποιούνται μοριακοί δείκτες σε επίπεδο πρωτεΐνης και τεχνικές DNA (Tomka et al., 2015).

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας ο αριθμός των ποικιλιών αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, δυσκολεύοντας τους αγρότες να επιλέξουν την καταλληλότερη για αυτούς. Κάθε ποικιλία έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (ως προς τις αποδόσεις, την αντοχή στις ασθένεις κτλ). Ωστόσο, υπάρχει ένας γενικός σκελετός χαρακτηριστικών που πρέπει να λάβει υπόψη ο γεωργός, όταν πρόκειται να επιλέξει μια ποικιλία (1):

 • Τελική χρήση του προϊόντος
 • Ανεκτικότητα-Ανθεκτικότητα σε ασθένειες
 • Ανοχή στα ζιζανιοκτόνα
 • Δυνατότητα απόδοσης

Η ποικιλία που επιλέγει ένας γεωργός πρέπει να είναι κατάλληλη για το εκάστοτε περιβάλλον και σύστημα καλλιέργειας, καθώς και για τον προβλεπόμενο χρόνο σποράς και να μπορεί να διαχωριστεί κατά την αποθήκευση στην περίπτωση των ποικιλιών βυνοποίησης (Matthews et al., 2014).

Οι ποικιλίες κριθαριού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μια κατηγοριοποίηση θα μπορούσε να αναφέρεται στην τελική χρήση του φυτού (2):

 • Γενική χρήση– Ζωοτροφές. Η πλειοψηφία του κριθαριού χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.
 • Βυνοποίηση. Αυτή είναι η δεύτερη πιο σημαντική χρήση του κριθαριού.
 • Τροφές για ανθρώπινη κατανάλωση

Μια άλλη κατηγοριοποίηση του κριθαριού θα μπορούσε να είναι (2):

 • Καλυμμένο (με φλοιό)→Σε αυτόν τον τύπο ποικιλίας, ο εξωτερικός φλοιός παραμένει προσκολλημένος μετά τη συγκομιδή. Οι καλυμμένες ποικιλίες κριθαριού μπορεί να είναι είτε δύο σειρών είτε έξι σειρών.
 • Γυμνόσπερμο→Σε αυτήν την περίπτωση, ο εξωτερικός φλοιός δεν είναι σφιχτά κολλημένος στον πυρήνα. Πιο συγκεκριμένα, το εξωτερικό στρώμα είναι τόσο χαλαρό που αφαιρείται όταν αυτό το είδος κριθαριού συγκομίζεται στο χωράφι. Οι μεταποιητές και οι ειδικοί χρησιμοποιούν τον όρο “γυμνό” για να αναφερθούν σε αυτό το είδος. Οι γυμνές ποικιλίες κριθαριού μπορεί να είναι είτε δύο σειρών είτε έξι σειρών.
 • Δίστιχο→ Υπάρχουν δύο σειρές πυρήνων κατά μήκος της κεφαλής. Το άγριο κριθάρι ανήκει σε αυτό το είδος.
 • Εξάστιχο→ Υπάρχουν έξι σειρές πυρήνων κατά μήκος του κεφαλιού, διατεταγμένες σε δύο ομάδες των τριών πυρήνων. Αυτή η ποικιλία είναι η πιο ευρέως καλλιεργούμενη.
 • Τετράστιχο→ Είναι χαλαρό κριθάρι έξι σειρών.

Ένας καλλιεργητής θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη ορισμένους άλλους παράγοντες όταν πρόκειται να επιλέξει την καλύτερη ποικιλία κριθαριού για τις ανάγκες του χωραφιού του, όπως τα φυσικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας ή την ευαισθησία σε ασθένειες που θα μπορούσαν να μειώσουν την απόδοση. Ορισμένες ποικιλίες είναι πιο επιρρεπείς στο πλάγιασμα (πτώσεις στο χωράφι λόγω ισχυρών ανέμων ή/και βροχοπτώσεων αργά στην σεζόν) ή σε θραύση (ρίψη κόκκων από την κεφαλή του σπόρου πριν από τη συγκομιδή). Σε σύγκριση με άλλα σιτηρά, το κριθάρι βυνοποίησης είναι γενικά πιο επιρρεπές στo τίναγμα σπόρου (πρόωρη πτώση και απόλεια των σπόρων από το φυτό στο έδαφος) και θα πρέπει να μεταχειρίζεται ανάλογα (3).

Συμβουλή: Σε κάθε περίπτωση, συνίσταται ιδιαίτερα να κάνετε δοκιμές σε μια μικρότερη έκταση πριν χρησιμοποιήσετε κάποια ποικιλία ως κύρια. Αυτή η δοκιμή θα σας δώσει μια καλύτερη εικόνα για το πώς συμπεριφέρεται αυτή η ποικιλία στο χωράφι σας. Επιπλέον, είναι καλύτερο να αποφύγετε τη μονοκαλλιέργεια (επιλογή μιας μόνο ποικιλίας) για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο αβιοτικών και βιοτικών καταπονήσεων, επιλέγοντας ποικιλίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Βιβλιογραφία

 1. https://grdc.com.au/resources-and-publications/grownotes/crop-agronomy/barley-west/GrowNote-Barley-West-2-Pre-planting.pdf
 2. https://www.grainscanada.gc.ca/en/grain-quality/official-grain-grading-guide/06-barley/classes-types-varieties.html
 3. https://ucanr.edu/sites/small-grains/files/337345.pdf

Ιστορία, Θρεπτική Αξία και Γενικές Πληροφορίες για το Κριθάρι

Αρχές για την Επιλογή της Καλύτερης Ποικιλίας Κριθαριού

Προετοιμασία Εδάφους και Απαιτήσεις Εδάφους και Σποράς στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Άρδευσης στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Λίπανσης στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Ασθένειες και Παράσιτα στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Απόδοση, Συγκομιδή και Αποθήκευση του Κριθαριού

Διαχείριση Ζιζανίων στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.