Απόδοση, Συγκομιδή και Αποθήκευση του Κριθαριού

Ποια είναι η μέση απόδοση του κριθαριού ανά στρέμμα;

Τα τελευταία 5 χρόνια, η μέση απόδοση του κριθαριού ανοιξιάτικου τύπου ήταν περίπου 720 κιλά/στρέμμα ή 7,2 τόνοι ανά εκτάριο ή 107,06 μπουσέλ ανά acre, ενώ η μέση απόδοση για το χειμερινό κριθάρι ήταν λίγο υψηλότερη (αρδευόμενες εκτάσεις). Περίπου το 10% του ανοιξιάτικου κριθαριού προορίζεται για βυνοποίηση (1). Σε χωράφια που αρδεύονται μόνο μέσω της βροχής, οι αποδόσεις μπορεί να είναι περίπου στο 50% έως 60% αυτών που αναφέρονται παραπάνω.

Ένα κρίσιμο αναπτυξιακό στάδιο στο κριθάρι που θεωρείται ότι ελέγχει την προσαρμοστικότητα του και επηρεάζει την απόδοση των σιτηρών είναι αυτό της εμφάνισης της κεφαλής. Φυσικά, η τελική απόδοση επηρεάζεται παράλληλα τόσο απο την ημερομηνία φύτευσης όσο και από τα γενετικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Ως αποτέλεσμα, ένας συνδυασμός προσαρμοσμένων ποικιλιών, κατάλληλων ημερομηνιών φύτευσης και προγραμμάτων λίπανσης, μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή τους. Χρήσιμο είναι ταυτόχρονα να υπολογίζουν το στάδιο εμφάνισης της κεφαλής να μη συμπίπτει με περιόδους παγετών ή καυσώνων. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί η διαφορά μεταξύ της δυνητικής και της πραγματικής απόδοσης. Κύρια αιτία δημιουργίας αυτής της διαφοράς-χάσματος είναι η αξιοποίηση του αζώτου απο το φυτό (Cammarano et al., 2021).

Πότε και πώς γίνεται η συγκομιδή του κριθαριού;

Οι τρεις κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τον χρόνο συγκομιδής του κριθαριού είναι ο καιρός, η ποικιλία και το επίπεδο ωριμότητας του φυτού. Γενικά, συνίσταται η συγκομιδή να γίνεται όταν η περιεκτικότητα σε υγρασία των κόκκων είναι κάτω από 12%. Ωστόσο, εάν ο καλλιεργητής συγκομίσει όταν η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι πάνω από 12%, καθίσταται απαραίτητος ο αερισμός ή η ξήρανση, για να επιτευχθεί ένα ασφαλές επίπεδο υγρασίας για αποθήκευση. Όταν πρόκειται για ποικιλίες βυνοποίησης, οι αγρότες συλλέγουν συνήθως το κριθάρι όταν η υγρασία του είναι χαμηλότερη από 18%. Προχωρούν δηλαδή στη συγκομιδή όταν τα φυτά έχουν φθάσει στη φυσιολογική ωρίμανση (στάδιο ζύμης) (2).

Το πιο συνηθισμένο μηχάνημα που χρησιμοποιείται στην συγκομιδή του κριθαριού είναι η γνωστή θεριζοαλωνιστική μηχανή. 

Πώς να αποθηκεύσετε σωστά το κριθάρι;

Πριν από τη συγκομιδή, οι αγρότες πρέπει να έχουν επιλέξει αν θα διαθέσουν το προϊόν τους απευθείας στην αγορά ή αν θα χρειαστεί να το αποθηκεύσουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Στο πρώτο σενάριο, ο αγρότης θα πρέπει να έχει ήδη βρει αγοραστή (αυτό συμβαίνει στη συμβολαιακή γεωργία) και έτσι δε θα χρειάζεται να ανησυχεί για υπερβολική ξήρανση ή για το κόστος αποθήκευσης. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, καθώς η προσφορά του προϊόντος είναι σχετικά υψηλή, οι τιμές που μπορεί να πάρει το κριθάρι είναι κατά πάσα πιθανότητα αρκετά χαμηλές. Με την αποθήκευση του προϊόντος, ο αγρότης έχει τη δυνατότητα να πουλήσει όταν οι τιμές έχουν φτάσει σε ένα υψηλότερο και πιο επιθυμητό επίπεδο.

Κάθε αγρότης γνωρίζει ότι οι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί κάθε καλλιέργειας παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Γνωστό είναι επίσης πως η ποιότητα του κριθαριού δεν μπορεί να βελτιωθεί κατά την αποθήκευση. Εάν η σοδειά έχει συγκομιστεί και αποξηρανθεί ακατάλληλα, η ποιότητα θα παραμείνει χαμηλή όσο καλά και αν αποθηκευτεί.

Παρακάτω αναφέρονται κάποια κρίσιμα σημεία κατά την αποθήκευση (3):

  • Το πρώτο βήμα για τη σωστή αποθήκευση είναι φυσικά ο καθαρισμός των σιλό και του εξοπλισμού. Οι εναπομείναντες κόκκοι της προηγούμενης σεζόν μπορεί να είναι προσβεβλημένοι από έντομα και, συνεπώς, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή νέας μόλυνσης. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να καθαριστούν περιοχές στις οποίες η πρόσβαση είναι δύσκολη είναι ο υποκαπνισμός. Ως τελευταίο βήμα της διαδικασίας καθαρισμού μπορεί να γίνει εφαρμογή ενός εγκεκριμένου, υπολειμματικού τύπου εντομοκτόνου.
  • Η θερμοκρασία αποθήκευσης του κριθαριού και η περιεκτικότητα του προϊόντος σε υγρασία είναι οι δύο παράγοντες που θα καθορίσουν την περίοδο αποθήκευσης (4). Επίσης, καλό είναι να υπάρχει ένα σύστημα αερισμού για να διατηρείται δροσερό το προϊόν. Ο αερισμός ωστόσο δεν αποτελεί μέθοδο ξήρανσης, όπως λανθασμένα πιστεύουν αρκετοί.
  • Καλό είναι να πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι του αποθηκευμένου προϊόντος είτε σε μηνιαία βάση, όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, είτε και κάθε δύο εβδομάδες όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες. Γενικά, η εμφάνιση μούχλας (μυκητολογικών προσβολών) είναι αρκετά πιθανή.

Βιβλιογραφία

  1. https://www.teagasc.ie/crops/crops/cerealcrops/springcereals/
  2. https://www.agric.wa.gov.au/barley/barleyproductionharvestandgrainquality
  3. https://extension.umn.edu/smallgrainsharvestandstorage/storingwheatandbarley#useaerationtocoolgrain-1408664
  4. https://www.ag.ndsu.edu/graindrying/documents/Allowable%20Storage%20Time%20Cereals.pdf
  • Cammarano, D., Ronga, D., Francia, E., Akar, T., Al-Yassin, A., Benbelkacem, A., Grando, S., Romagosa, I., Stanca, A. M., Pecchioni, N. (2021). Genetic and Management Effects on Barley Yield and Phenology in the Mediterranean Basin. Plant Sci. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.655406

Ιστορία, Θρεπτική Αξία και Γενικές Πληροφορίες για το Κριθάρι

Αρχές για την Επιλογή της Καλύτερης Ποικιλίας Κριθαριού

Προετοιμασία Εδάφους και Απαιτήσεις Εδάφους και Σποράς στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Άρδευσης στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Λίπανσης στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Ασθένειες και Παράσιτα στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Απόδοση, Συγκομιδή και Αποθήκευση του Κριθαριού

Διαχείριση Ζιζανίων στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.