Απόδοση Γερμανικού χαμομηλιού σε ξηρή μάζα και Αιθέριο Έλαιο

Η μέση απόδοση φρέσκων ανθέων του Γερμανικού χαμομηλιού είναι 0,35 κιλά ανα στρέμμα.

(1 στρέμμα=1000 τετραγωνικά μέτρα)

Η μέση απόδοση ξηρών ανθέων του Γερμανικού χαμομηλιού είναι περίπου 90 κιλά ανά στρέμμα.

Η μέση απόδοση σε αιθέριο έλαιο του γερμανικού χαμομηλιού κυμαίνεται από 0,3 έως 0,5% της απόδοσης σε ξηρά άνθη. Έτσι, μπορείτε να περιμένετε 1,2 kg ανά στρέμμα.

Το χρώμα του αιθέριου ελαίου καθορίζει συνήθως την ποιότητά του. Κατά κανόνα, όσο πιο μπλε είναι το χρώμα τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του αιθέριου ελαίου, επειδή το έντονο μπλε χρώμα είναι ένδειξη ότι η συγκέντρωση ορισμένων επιθυμητών ενώσεων είναι αυξημένη. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα.

Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι μέσες αποδόσεις είναι ετήσιες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε υγιή φυτά που διαχειρίζονται επαγγελματίες καλλιεργητές. Λάβετε επίσης υπόψη ότι μπορεί να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από αυτά τα στοιχεία, καθώς η απόδοση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πολλές παραμέτρους (ποικιλία, κλίμα, κατάσταση εδάφους, λίπανση, άρδευση, καταπολέμηση ζιζανίων και παρασίτων, συγκομιδή, μέθοδοι απόσταξης κ.λπ.). Ειδικά η παρουσία ζιζανίων σε κρίσιμα στάδια ανάπτυξης των φυτών μπορεί να μειώσει την απόδοση του αιθέριου ελαίου κατά 30-40%.

1)Η καλλιέργεια του Χαμομηλιού στην αυλή μας

2)Επαγγελματική καλλιέργεια (γερμανικού) χαμομηλιού

3)Απαιτήσεις κλίματος και εδάφους για την καλλιέργεια Γερμανικού χαμομηλιού

4)Καλλιέργεια Γερμανικού Χαμομηλιού: Σπορά και Φύτευση

5)Η άρδευση στο Γερμανικό χαμομήλι

6)Απαιτήσεις Λίπανσης στην Καλλιέργεια Γερμανικού χαμομηλιού

7)Διαχείριση Ζιζανίων στην καλλιέργεια Γερμανικού χαμομηλιού

8)Συγκομιδή Γερμανικού χαμομηλιού

9)Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Γερμανικό χαμομήλι

10)Απόδοση Γερμανικού χαμομηλιού σε ξηρή μάζα και Αιθέριο Έλαιο

11)Γενικές πληροφορίες για το χαμομήλι

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.