Απαιτήσεις Λίπανσης στην Καλλιέργεια Αβοκάντο

Απαιτήσεις λίπανσης στην καλλιέργεια αβοκάντο
Αβοκάντο

George Marakas

Παραγωγός και έμπορος φρούτων (αβοκάντο)

Μοιράσου το:

Λίπανση στην καλλιέργεια αβοκάντο

Ένας παραγωγός μπορεί να χρειαστεί να καλύψει τις ανάγκες της καλλιέργειας σε θρεπτικά συστατικά μέσω λίπανσης, για να διατηρήσει το δέντρο του εύρωστο, υγιές και παραγωγικό. Από την εμπειρία μου, τα αβοκάντο που καλλιεργούνται σε ένα μέσο έδαφος χωρίς ιδιαίτερες τροφοπενίες δεν έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις ή μεγάλη ανταπόκριση στην εφαρμογή λιπάσματος. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο να αποφεύγονται τυχόν ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά, αλλά και να παρέχονται τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά στις απαιτούμενες ποσότητες την καλύτερη στιγμή (όταν οι ανάγκες του δέντρου είναι μεγαλύτερες).

Πριν φυτέψουμε τον οπωρώνα μας, θα πρέπει πάντα να κάνουμε μια ανάλυση εδάφους που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τα χαρακτηριστικά του εδάφους (που μπορεί να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών), αλλά και σχετικά με το απόθεμα των θρεπτικών ουσιών. Εάν τα δέντρα έχουν ήδη φυτευτεί, είναι καλύτερο να πραγματοποιήσετε δειγματοληψία για ανάλυση εδάφους και φυλλοδιαγνωστική ταυτόχρονα (τέλος άνοιξης/έναρξη χειμώνα) και να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα μαζί. 

Για να σχηματίσουμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα λίπανσης για τα δέντρα αβοκάντο, πρέπει επίσης να γνωρίζουμε τον τύπο και την ποσότητα των θρεπτικών ουσιών που αφαιρούνται ετησίως από το χωράφι μας, πχ, κατά την συγκομιδή, αλλά και που απαιτούνται κατά της περιόδους όπως η ανθοφορία.

Ενώ το άζωτο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, καθώς παίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη των δέντρων αβοκάντο, τα υπόλοιπα θρεπτικά διαδραματίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο. Πιο συγκεκριμένα:

 • ο φώσφορος χρειάζεται για την διατήρηση του υγιούς μεταβολισμού του φυτού,
 • το κάλιο και ο ψευδάργυρος χρειάζονται για την δημιουργία υγιών καρπών,
 • το ασβέστιο για την ανάπτυξη των ριζών και την ποιότητα των καρπών,
 • το μαγνήσιο για τη βελτίωση της ικανότητας φωτοσύνθεσης και
 • το βόριο για την ανθοφορία και την καρπόδεση
 • ο σίδηρος και το μαγγάνιο είναι στοιχεία επίσης σημαντικά για την υγεία των φυτών (1).

Πιο συγκεκριμένα, μια απόδοση καρπόυ 2,7 τόνων (6.000 lbs) μπορεί να αφαιρέσει περίπου 7 kg (16,8 lb) αζώτου (N), (14,6 lb), φωσφόρου (P2O5), 18-22 kg (40-48 lb), καλίου (K2O) και περισσότερα από 2,7 kg (6 lb) ασβεστίου, μαγνησίου, θείου και νατρίου από το έδαφος (2).

Σχεδιασμός προγράμματος λίπανσης στην καλλιέργεια αβοκάντο

Σε οπωρώνες, όπου η άρδευση γίνεται μόνο μέσω των βροχοπτώσεων (ξηρικά), οι καλλιεργητές απλώνουν κυρίως κοκκώδη λιπάσματα γύρω από την προβολη της κόμης στο έδαφος, πριν ή/και αμέσως μετά την περίοδο των βροχών (άνοιξη). Παράλληλα, σε χωράφια με στάγδην άρδευση, προτιμάται η υδρολίπανση λόγω της μεγαλύτερης ακρίβειας και αποτελεσματικότητά της. Στην δική μου εκμετάλλευση στην Κρήτη εφαρμόζω άρδευση και υδρολίπανση. Υδρολίπανση σημαίνει λίπανση και άρδευση ταυτόχρονα, δηλαδή έγχυση υδατοδιαλυτών λιπασμάτων στο σύστημα άρδευσης.

Για να καλύψω τις ανάγκες των ώριμων (25 ετών) δέντρων μου (Hass, Zutano και Fuerte), χρησιμοποιώ 2 σύνθετα λιπάσματα και εφαρμόζω 1-4 κιλά ανά δέντρο ετησίως, χωρισμένα σε δύο εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζω μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης λίπασμα 20-20-20 (N-P-K) τον Δεκέμβριο (μέσα χειμώνα) και 18-8-14 (N (NH4NO3)-Κ-Β) τον Αύγουστο (τέλη καλοκαιριού). Ωστόσο, οι αγρότες θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι οι πραγματικές ποσότητες που απαιτούνται μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την ποσότητα παραγωγής και φυσικά την ηλικία των δέντρων.

Τύπος και ποσότητα θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται τα δέντρα αβοκάντο (νεαρά έως ώριμα)

Ανάλογα με τη γονιμότητα του εδάφους, ο γεωργός μπορεί να χρειαστεί να προσθέσει κοπριά 6 μήνες πριν από τη φύτευση. Το φυτόχωμα αναμιγνύεται με 20 κιλά καλά χωνεμένης κοπριάς και 0,25 κιλά (0,55 λίβρες) είτε Triple Super Phosphate είτε φωσφορίτη στον λάκο φύτευσης(3).

Πρέπει να αποφύγετε οποιαδήποτε εφαρμογή πολύ κοντά στη φύτευση (πριν ή μετά) για να προστατεύσετε το ευαίσθητο νεαρό ριζικό σύστημα από το «κάψιμο». Τα νεαρά (non bearing) δέντρα συνήθως λιπαίνονται κάθε 3 έως 6 εβδομάδες καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου (από τις αρχές της άνοιξης έως τις αρχές του φθινοπώρου). Η ποσότητα που μπορεί να εφαρμοστεί σε δέντρα αβοκάντο 1 έτους είναι:

 • 45 g (1.6 oz) N ή 150 g (5.3 oz) λίπασμα LAN (28% N),
 • 21 g P (0.74 oz) ή 200 g (7.1 oz) υπερφωσφορικό (11,3% P) και
 • 75 g (2.6 oz) K ή 190 g (6.7 oz) K2SO4 (40% K) (4).

Οι δόσεις των λιπασμάτων μπορεί να διπλασιαστούν το δεύτερο έτος για όλα τα θρεπτικά συστατικά, ενώ προστίθενται και άλλα, όπως ο ψευδάργυρος (Zn). Τα P και K είναι πιο σημαντικά σε μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης (ώριμα δέντρα). Για παράδειγμα, όπως προαναφέραμε, το Κ χρειάζεται στους καρπούς. Ως αποτέλεσμα, σε μη παραγωγικά νεαρά δέντρα, ο αγρότης πρέπει να συμπεριλάβει το Κ στο πρόγραμμα λίπανσης μόνο όταν το εύρος Κ στα φύλλων είναι μικρότερο από 0,85% προσθέτοντας 1,1-4,5 kg K2O  ανά στρέμμα ή 11-45 kg K2O ανά εκτάριο (10-40, λίβρες ανά acre) (5).

Οι δόσεις των λιπασμάτων θα αυξάνονται μέχρι το δωδέκατο έτος της ζωής του φυτού και από εκείνο το σημείο και μετά θα παραμείνουν σχετικά σταθερές για τα επόμενα χρόνια. Γενικά, για επίτευξη μιας καλής απόδοσης μπορεί να χρειαστιύν 0,5 – 0,8 kg (1 – 1,8 λίβρες) πραγματικό Ν, 0,19 kg (0,42 λίβρες) P και 0,75 kg (1,65 λίβρες) Κ ανά ώριμο δέντρο ετησίως. Εάν ο αγρότης θέλει να χρησιμοποιήσει συνθετικό λίπασμα, θα πρέπει να επιλέξει ένα προϊόν με αναλογία 1:1:1 ή 2:2:1 (N: P: K) (6). Επιπλέον, μπορεί να χρειαστούν την άνοιξη έως και 5,6 κιλά  Zn ανά στρέμμα ή 56 κιλά ανά εκτάριο (50 λίβρες ανά στρέμμα) ή στις αρχές του καλοκαιριού για να αντιμετωπιστεί μια ανεπάρκεια θρεπτικών συστατικών.

Διαφορετικές ποικιλίες έχουν διαφορετικές ανάγκες σε άζωτο. Για παράδειγμα, στα φύλλα της Fuerte, ένα επίπεδο αζώτου πάνω από 2,0% σχετίζεται με μειωμένη απόδοση, ενώ στην Hass, η ίδια ή μεγαλύτερη (έως 2,9%) ποσότητα θεωρείται ιδανική (7).

Είδος λιπασμάτων και χρόνος-στιγμή εφαρμογής κατά τη διάρκεια της σεζόν

Τα δέντρα αβοκάντο προσλαμβάνουν τα περισσότερα από τα θρεπτικά συστατικά τους μεταξύ της πλήρους άνθισης και του φθινοπώρου και κατά την επόμενη άνοιξη.

Το μεγαλύτερο μέρος του Ν προσλαμβάνεται από τις ρίζες κυρίως ως νιτρικό άλας (NO3‐) και λιγότερο ως αμμώνιο (NH₄⁺) (2). Η εφαρμογή ουρίας σε οπωρώνες αβοκάντο δεν συνίσταται λόγω της χαμηλής ικανότητας πρόσληψής από τα δέντρων. Γενικά η λίπανση με Ν γίνεται από το έδαφος. Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, ο διαφυλλικός ψεκασμός με Ν (ουρία) σε άνθη και νεαρά φύλλα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις αποδόσεις και το μέγεθος των καρπών (5).

Τα μέσα έως τα τέλη του καλοκαιριού έχουν προταθεί ως η καταλληλότερη περίοδος για την εφαρμογή λίπανσης P και K, η οποία μπορεί να τονώσει την παραγωγή του τρέχοντος έτους και την έναρξη των ταξιανθιών της επόμενης άνοιξης (5). Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι τύποι λιπασμάτων για υδρολίπανση με χρήση P είναι το φωσφορικό οξύ. K Ευρέως χρησιμοποιούνται επίσης το θειικό κάλιο, το θειοθειικό κάλιο και το νιτρικό κάλιο. Συνίσταται να αποφεύγεται η εφαρμογή λιπασμάτων P και Zn μαζί με υδρολίπανση ή χρήση ασβεστίου ή φωσφορικού οξέος όταν το νερό άρδευσης είναι πλούσιο σε φωσφορικό μαγνήσιο, καθώς μπορεί να αντιδράσουν χημικά και να φράξουν το σύστημα άρδευσης. Οι διαφυλλικές εφαρμογές του K δεν είναι τόσο αποτελεσματικές, ενώ για το P, οι επιστήμονες έχουν βρει κάποια θετικά αποτελέσματα για τις “off” χρονιές (μικρότερες αποδόσεις).

Τέλος, για τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών, ο αγρότης μπορεί να προσθέσει ασβέστιο (Ca) κατά τις πρώτες 6 – 8 εβδομάδες ανάπτυξης-σχηματισμού του καρπού (8). Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με:

 • διαφυλλική εφαρμογή – Ca(NO3)2 σε ποσότητα 10-30 kg/στρέμμα ή 100-300 kg/ha χωρισμένο σε 2-4 εφαρμογές, με
 • Χύδην εφαρμογή στο έδαφος (Γύψος (Ca + S) σε ποσότητα 0,1-0,3 τόνους/στρέμμα ή 1-3 τόνους/ha) ή
 • μέσω υδρολίπανσης (Buffered Ca (170 g / L, 17 % Ca) μπορεί να εφαρμοστεί μετά την δημιουργία του καρπού σε ποσότητα 0,75 L/στρέμμα ή 7,5 L/ha κάθε 7 – 14 ημέρες μέχρι τη συγκομιδή) (4).

Επιπροσθέτως, πορεί να προστεθεί ασβέστης ή δολομίτης μία φορά κάθε 2-3 χρόνια σε πολύ όξινα εδάφη για να αυξηθεί το pH και να τροφοδοτηθούν τα φυτά με ασβέστιο και μαγνήσιο. Η μέγιστη ποσότητα ανά εφαρμογή είναι 0,2 t/στρέμμα ή 2 t/ha. Εάν χρειάζεται περισσότερο, οι εφαρμογές πρέπει να γίνουν σε μικρότερες δόσεις (9).

Ωστόσο, τα προαναφερθέντα είναι απλώς κάποια κοινά μοτίβα που δεν πρέπει να ακολουθούνται χωρίς να έχει προηγηθεί προσωπική έρευνα. Κάθε χωράφι είναι διαφορετικό και, συνεπώς, έχει διαφορετικές ανάγκες. Συνίσταται ιδιαίτερα να εξετάζονται προσεκτικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης του εδάφους και των φύλλων και ο παραγωγός να συμβουλεύεται έναν πιστοποιημένο γεωπόνο πριν εφαρμόσει οποιαδήποτε μέθοδο λίπανσης.

Πηγές

 1. https://www.californiaavocadogrowers.com/sites/default/files/California–avocado–fertilizer–best–practices.pdf
 2. http://www.avocadosource.com/papers/research_articles/crowleydavidpdf
 3. https://www.jica.go.jp/project/english/kenya/015/materials/c8h0vm0000f7o8cj–att/materialspdf
 4. http://redsunhort.co.za/wp–content/uploads/DOWNLOADS/Avo–general–norms–and–fertigation–guidelines.pdf
 5. https://www.cdfa.ca.gov/is/ffldrs/frep/FertilizationGuidelines/Avocado.html
 6. https://www.fao.org/3/X6902E/x6902ehtm
 7. https://ucanr.edu/sites/alternativefruits/files/121293.pdf
 8. https://www.californiaavocadogrowers.com/cultural–management–library/avocado–tree–fertilization–basics
 9. https://www.daf.qld.gov.au/business–priorities/agriculture/plants/fruit–vegetable/fruit–vegetable–crops/avocado/planting–and–growing–avocados

Ιστορία, θρεπτική αξία και γενικές πληροφορίες για το αβοκάντο

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα Ποικιλιών Αβοκάντο

Απαιτήσεις κλίματος και εδάφους στην καλλιέργεια αβοκάντο – Φύτευση δέντρων αβοκάντο

Πολλαπλασιασμός και επικονίαση των δέντρων αβοκάντο

Απαιτήσεις νερού και συστήματα άρδευσης στην καλλιέργεια αβοκάντο

Απαιτήσεις λίπανσης στην καλλιέργεια αβοκάντο

Κλάδεμα διαμόρφωσης και κλάδεμα καρποφορίας των δέντρων αβοκάντο

Συγκομιδή, Απόδοση ανά στρέμμα και Αποθήκευση αβοκάντο

Παράσιτα και ασθένειες στην καλλιέργεια αβοκάντο – Διαχείριση ζιζανίων

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.