Απαιτήσεις κλίματος και εδάφους για την καλλιέργεια Γερμανικού χαμομηλιού

Κλιματικές Απαιτήσεις στην καλλιέργεια Γερμανικού χαμομηλιού

Το Γερμανικό χαμομήλι μπορεί να αναπτυχθεί καλά από το εύκρατο κλίμα της Ανατολικής Ευρώπης μέχρι το ήπιο κλίμα των μεσογειακών χωρών και το υποτροπικό κλίμα της Νότιας Αφρικής. Είναι ένα ανθεκτικό φυτό που μπορεί να επιβιώνει σε νυχτερινές θερμοκρασίες έως και -10°C. Τα καλύτερα κλίματα για το μέσο φυτό χαμομηλιού είναι εκείνα με μεγάλες ζεστές ημέρες (αρκετές ώρες ηλιοφάνειας) και δροσερές νύχτες. Η πλήρης έκθεση στον ήλιο είναι απαραίτητη για την παραγωγή αιθέριου ελαίου. Κατά την περίοδο της ενεργού ανάπτυξης (από τα τέλη του χειμώνα έως την άνοιξη), τα φυτά ευδοκιμούν σε θερμοκρασία ημέρας 15-20°C και πλήρη έκθεση στον ήλιο. Είναι απαραίτητο για όλους τους καλλιεργητές να κάνουν εκτεταμένη έρευνα για τις ποικιλίες που είναι προσαρμοσμένες και δίνουν καλές αποδόσεις σε τοπικό επίπεδο.

Εδαφολογικές Απαιτήσεις και Προετοιμασία Εδάφους στην καλλιέργεια Γερμανικού χαμομηλιού

Τα φυτά του Γερμανικού χαμομηλιού μπορούν να αναπτυχθούν σε όλα τα καλά στραγγιζόμενα εδάφη. Τα φυτά θα παράγουν πιθανότατα μια ελάχιστη απόδοση, ακόμη και αν δεν λάβετε κανένα μέτρο για την ανάλυση, τη βελτίωση και την προετοιμασία του εδάφους. Ωστόσο, οι καλύτερες αποδόσεις για εμπορική καλλιέργεια επιτυγχάνονται συχνά σε αμμώδη-πηλώδη βαθιά εδάφη με  καλή αποστράγγιση και pH κοντά στο 7 (αν και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στις οποίες τα φυτά χαμομηλιού δίνουν καλή απόδοση σε pH κοντά στο 9). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρ’ ότι τα φυτά είναι σχετικά ανθεκτικά σε ψηλό pH (αλκαλικά εδάφη), γενικά θα πρέπει να αποφεύγεται η καλλιέργεια του φυτού σε τέτοιες ακραίες συνθήκες, διότι τότε η καλλιέργεια χρειάζεται ειδικές εργασίες και διαχείριση (π.χ. περισσότερες αρδεύσεις κ.λπ.).

Το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική προετοιμασία της σποροκλίνης είναι η ανάλυση του εδάφους και του pH. Το pH του εδάφους πρέπει να διορθωθεί στα επιθυμητά επίπεδα (6,5-7,5). Επιπλέον, η ανάλυση εδάφους θα αποκαλύψει τυχόν ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων, ώστε ο καλλιεργητής να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες υπό την καθοδήγηση γεωπόνου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ωφέλιμο να προστεθούν 800-1000 kg καλά χωνεμένης κοπριάς βοοειδών ή πουλερικών ανά στρέμμα και να ενσωματωθεί με όργωμα πριν από την απευθείας σπορά ή τη φύτευση των νεαρών φυταρίων. Σε περιπτώσεις σοβαρών ελλείψεων θρεπτικών στοιχείων, οι γεωργοί μπορούν να εφαρμόσουν εδαφοβελτιωτικό N (Άζωτο)-P(Φώσφορος)-K(Κάλιο) 20-20-20 (9 κιλά ανά στρέμμα) ταυτόχρονα με τη μεταφύτευση και να ποτίσουν καλά τα φυτάρια (ρωτήστε τον γεωπόνο της περιοχής σας).

1)Η καλλιέργεια του Χαμομηλιού στην αυλή μας

2)Επαγγελματική καλλιέργεια (γερμανικού) χαμομηλιού

3)Απαιτήσεις κλίματος και εδάφους για την καλλιέργεια Γερμανικού χαμομηλιού

4)Καλλιέργεια Γερμανικού Χαμομηλιού: Σπορά και Φύτευση

5)Η άρδευση στο Γερμανικό χαμομήλι

6)Απαιτήσεις Λίπανσης στην Καλλιέργεια Γερμανικού χαμομηλιού

7)Διαχείριση Ζιζανίων στην καλλιέργεια Γερμανικού χαμομηλιού

8)Συγκομιδή Γερμανικού χαμομηλιού

9)Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Γερμανικό χαμομήλι

10)Απόδοση Γερμανικού χαμομηλιού σε ξηρή μάζα και Αιθέριο Έλαιο

11)Γενικές πληροφορίες για το χαμομήλι

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.