Απαιτήσεις και Μέθοδοι Λίπανσης στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Πρώτα απ ‘όλα, πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη την κατάσταση του εδάφους του χωραφιού σας μέσω εξαμηνιαίων ή ετήσιων εδαφοδοκιμών πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε μέθοδο λίπανσης, καθώς κάθε χωράφι έχει τις δικές του ανάγκες. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να σας προτείνει κάποια μέθοδο λίπανσης χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα των εδαφοδοκιμών, η ανάλυση ιστών και το ιστορικό του εκάστοτε χωραφιού. Ωστόσο, παρακάτω θα παρατεθούν μερικά τυπικά προγράμματα λίπανσης που χρησιμοποιούνται απο πολλούς αγρότες παγκοσμίως.

Γενικά, το κριθάρι, για να αναπτυχθεί καλύτερα και να δώσει υψηλές αποδόσεις, χρειάζεται κυρίως άζωτο (N), φωσφορικά (P-P2O5), κάλιο (K-K2O), θείο (S) και χαλκό (Cu) (1). Φυσικά, όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να εφαρμόζονται στις κατάλληλες ποσότητες για να βοηθήσουν το φυτό κατά την ανάπτυξη.

Άζωτο-Για πρώιμη γρήγορη ανάπτυξη, καλά ανεπτυγμένα φύλλα και ανάπτυξη

Για το κριθάρι που σπέρνεται στα τέλη του φθινοπώρου, χρειάζονται μικρές ποσότητες Ν έως τα τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου (Munier et al., 2006). Γενικά, το κριθάρι προσλαμβάνει άζωτο λιγότερο από 5,6 κιλά/στρέμμα ή 50 λίβρες/acre ή 56 κιλά/εκτάριο πριν φτάσει στο στάδιο εμφάνισης των κόμπων (Delogu et al., 1998). Είναι ζωτικής σημασίας να παρέχονται επαρκείς ποσότητες Ν για πρώιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας όμως παράλληλα υπόψη ότι οι υπερβολικές ποσότητες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλειες λόγω έκπλυσης (χειμερινές βροχοπτώσεις), σε πλάγιασμα και σε αύξηση των κινδύνων λόγω παγετού (Alley et al., 2009). Γενικά, συνίσταται η εφαρμογή του 50-70% του συνολικού Ν κατά τη σπορά (βασική λίπανση).

Για να υπολογίσετε τις ποσότητες αζώτου που θα χρειαστείτε, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τύπους (1):

Κριθάρι βυνοποίησης

N = [(1,5) x EY] – STN – NPC

Κριθάρι ζωοτροφής

N = [(1,7) x EY] – STN – NPC

Όπου:

EY = αναμενόμενη απόδοση (bu./acre) NO3-N

STN = νιτρικό άζωτο (NO3-N) που υπάρχει σε βάθος 24 in. (lb./acre) NO3-N

Npc = ποσότητα N που παρέχεται από την προηγούμενη καλλιέργεια ψυχανθών (lb/acre) NO3-N

Φώσφορος – Για παροχή ενέργειας για ανάπτυξη 

Είναι βασικό οι αγρότες να θυμούνται ότι η αντικατάσταση του φωσφόρου (στο έδαφος) που αφαιρείται κατά την συγκομιδή είναι πολύ σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε μπουσέλ κριθαριού που συγκομίζεται αφαιρούνται απο το χωράφι περίπου 0,4-0,62 λίβρες P2O5.

Μια συνήθης προτεινόμενη ποσότητα είναι 3,4-4,5 κιλά/στρέμμα ή 30-40 λίβρες P2O5/acre ή 34-45 κιλά/εκτάριο για το αρδευόμενο κριθάρι, ενώ για το ξηρικό, η σύσταση είναι 2,2-3,4 κιλά/στρέμμα ή 20-30 λίβρες/acre ή 22-34 κιλά/εκτάριο (Munier et al., 2006). Στην περίπτωση λιπάσματος που περιέχει αμμώνιο σε κάποια μορφή και που παρέχεται κατά την σπορά, δεν πρέπει να ξεπεραστεί η ποσότητα των 2,8-3,4 κιλών/στρέμμα ή 25-30 lbs P/acre ή 28-34 kg P/ha. Στην περίπτωση της χύδην εφαρμογής του λιπάσματος, οι ποσότητες μπορεί να είναι ακόμη και διπλάσιες (Ottman and Thompson, 2015).

Κάλιο – Για δομική ακεραιότητα και ρύθμιση του νερού των φυτών

Όπως και στην περίπτωση του φωσφόρου, ο αγρότης πρέπει να θυμάται ότι η αντικατάσταση του Κ που απομακρύνεται κατά τη συγκομιδή είναι πολύ σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, αφαιρούνται από το χωράφι περίπου 0,3-0,35 λίβρες K2O για κάθε μπουσέλ κριθαριού που συγκομίζεται.

Το κάλιο δεν περιλαμβάνεται συνήθως στην βασική λίπανση. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιηθεί τέτοιο λίπασμα, ο καλλιεργητής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, καθώς το Κ και το αμμώνιο μπορεί να βλάψουν τις ρίζες των σπορόφυτων. Παρόλο που το κριθάρι φαίνεται να είναι ανθεκτικό στην αλατότητα, η συνολική ποσότητα Ν και K2O δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,4 κιλά/στρέμμα ή τις 30 λίβρες/acre ή τα 34 κιλά/εκτάριο (McVay et al., 2009).

Η διαφυλλική λίπανση αποτελεί επίσης μια επιλογή στην καλλιέργεια κριθαριού. Σύμφωνα με πειράματα, η διαφυλλική λίπανση με μαγγάνιο και χαλκό έχει βρεθεί ότι έχει θετική επίδραση στην απόδοση σε κόκκους, στην περιεκτικότητα των φύλλων σε χλωροφύλλη, σε κάποιους δείκτες φθορισμού χλωροφύλλης, στον δείκτη επιφάνειας φύλλων (LAI) και στη χημική σύνθεση του κόκκου. Η διαφυλλική λίπανση με μαγγάνιο είχε ως αποτέλεσμα αύξηση της απόδοσης σε κόκκους και αύξηση της μάζας των 1.000 κόκκων, σε σύγκριση με τη διαφυλλική λίπανση με χαλκό. Η λίπανση με χαλκό είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αύξηση της σχετικής περιεκτικότητας των φύλλων σε χλωροφύλλη και υψηλότερη περιεκτικότητα των κόκκων σε ολική πρωτεΐνη και τέφρα σε σύγκριση με τη λίπανση με μαγγάνιο (2).

Βιβλιογραφία

  1. https://extension.umn.edu/cropspecificneeds/barleyfertilizerguidelines
  2. https://www.academia.edu/60139793/RESPONSE_OF_SPRING_BARLEY_TO_FOLIAR_FERTILIZATION_WITH_Cu_AND_Mn
  • Alley, M.H., Pridgen, T.H., Brann, D.E., Hammons, J.L., Mulford, R.L., 2009. Nitrogen Fertilization of Winter Barley: Principles and Recommendations. Virginia Cooperative Extension.
  • Delogu, G., Cattivelli,L., Pecchioni, N., De Falcis, D., Maggiore, T., Stanca, A.M., 1998. Uptake and agronomic efficiency of nitrogen in winter barley and winter wheat. European Journal of Agronomy 9, 11-20.
  • McVay, K., Burrows, M., Jones, C., Wanner, K., Manalled, F., 2009. Extension Publication EB 0186 Montana Barley Production Guide. Montana State University.
  • Munier, D., Kearney, T., Pettygrove, G.S., Brittan, K., Mathews, M., Jackson, L., 2006. Fertilization of small grains. In: UC ANR (Ed.). Small Grain Production Manual. ANR Publication 8208.
  • Ottman, M.J., Thompson,T., 2015. Fertilizing small grains in Arizona. University of Arizona factsheet AZ1346.

Ιστορία, Θρεπτική Αξία και Γενικές Πληροφορίες για το Κριθάρι

Αρχές για την Επιλογή της Καλύτερης Ποικιλίας Κριθαριού

Προετοιμασία Εδάφους και Απαιτήσεις Εδάφους και Σποράς στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Άρδευσης στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Λίπανσης στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Ασθένειες και Παράσιτα στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Απόδοση, Συγκομιδή και Αποθήκευση του Κριθαριού

Διαχείριση Ζιζανίων στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.