Απαιτήσεις και μέθοδοι λίπανσης για το αγγούρι

λίπανση αγγουριού
Αγγούρι
Μοιράσου το:

Το άρθρο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:

Το άρθρο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες: English (Αγγλικα) Español (Ισπανικα) Français (Γαλλικα) Deutsch (Γερμανικα) हिन्दी (Ινδικα)

Περισσότερες μεταφράσειςΛιγότερες μεταφράσεις

Τα αγγούρια χρειάζονται γόνιμα εδάφη πλούσια σε οργανική ύλη για να ευδοκιμήσουν. Συνήθως, υπάρχει ανάγκη για εξωτερικές εισροές, όπως λιπάσματα, για να καλυφθούν οι ανάγκες του αγγουριού σε θρεπτικά συστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξής του και να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις του. Τα φυτά αγγουριού χρειάζονται είτε οργανικά λιπάσματα, όπως κοπριά και κομπόστ, είτε ανόργανα υλικά, όπως χημικά λιπάσματα. Ο συνδυασμός οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων θα προσφέρει τις καλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης (1). Είναι ζωτικής σημασίας η διενέργεια ανάλυσης εδάφους για την προσαρμογή του προγράμματος λίπανσης στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κάθε χωραφιού. 

Απαιτήσεις λίπανσης αγγουριού – Θρεπτικές ανάγκες αγγουριού

Πρόγραμμα λίπανσης αγγουριού 

Η γενική σύσταση για μια μέση αναμενόμενη απόδοση 30 τόνων αγγουριού ανά εκτάριο σε καλλιέργεια υπαίθρου είναι 50-120 kg Ν, 40-100 kg Ρ και 80-180 kg Κ ανά εκτάριο. Συνήθως, το άζωτο, Ν εφαρμόζεται νωρίς στην εποχή και σε πολλαπλές εφαρμογές, ο φώσφορος, Ρ, σε 1 δόση ακριβώς πριν από τη φύτευση και το κάλιο, Κ λίγο αργότερα (για να είναι διαθέσιμο έπειτα από 30-55 ημέρες μετά τη φύτευση).

Η λίπανση του αγγουριού αρχίζει πριν από τη φύτευση με την εφαρμογή και ενσωμάτωση 12 τόνων κομπόστ ή καλά χωνεμένης κοπριάς ανά εκτάριο ή 120 τόνους ανά στρέμμα (ή έως 40 τόνων κοπριάς αγροκτήματος (FYM) ανά εκτάριο) (ή 400 τόνους ανά στρέμμα) ως βασικό λίπασμα. Οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν αυτά τα λιπάσματα στο έδαφος αρκετές εβδομάδες πριν από τη φύτευση, ώστε να τους δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να αποσυντεθούν. Σε περίπτωση που ο παραγωγός επιλέξει να εφαρμόσει κοπριά που περιέχει άχυρο, πριονίδι ή παρόμοια υλικά, θα πρέπει πάντα να τη συνδυάζει με ένα αζωτούχο λίπασμα του εμπορίου. 

Τα φυτά αγγουριού χρειάζονται γενικά άζωτο, φώσφορο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και θείο για να ευδοκιμήσουν. Πιο συγκεκριμένα, επαρκείς ποσότητες διαθέσιμου αζώτου κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης και εγκατάστασης θα βοηθήσουν το φυτό στη βλαστική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, οι περισσότεροι αγρότες εφαρμόζουν μια βασική λίπανση πλούσια σε άζωτο (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) και 35 κιλά Ν ανά εκτάριο ( 350 κιλά ανά στρέμμα) 20-30 ημέρες μετά τη σπορά της καλλιέργειας. Το πλεονέκτημα ενός συστήματος λίπανσης (με εφαρμογή αζώτου μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης) είναι ότι μπορούμε να εφαρμόζουμε μικρότερες ποσότητες αζώτου πιο συχνά. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνουμε σημαντικά τον κίνδυνο υπερβολικής εφαρμογής αζώτου και, συνεπώς, τον κίνδυνο απώλειας αζώτου (έκπλυση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων). Επιπλέον, η λιπαντική άρδευση (fertigation) είναι καλύτερη από ένα σύστημα λίπανσης με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, διότι με αυτόν τον τρόπο, λιγότερο άζωτο θα είναι διαθέσιμο για τα ζιζάνια. Με άλλα λόγια, το άζωτο που εφαρμόζεται μέσω της λιπαντικής άρδευσης (στάγδην άρδευση) περιορίζεται μόνο στις γραμμές των φυτών. Τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα αζωτούχα λιπάσματα είναι η ουρία, το θειικό αμμώνιο, το νιτρικό ασβέστιο και το νιτρικό αμμώνιο. 

Οι αγρότες συνήθως προσθέτουν όλο τον απαιτούμενο φώσφορο πριν από τη σπορά. Εάν μπορεί να εφαρμοστεί λίπανση, ο φώσφορος μπορεί να προστεθεί από το στάδιο της εγκατάστασης της καλλιέργειας μέχρι τη συγκομιδή, με τις υψηλότερες δόσεις να είναι κατά τη διάρκεια του βλαστικού σταδίου και από την έναρξη της ανθοφορίας μέχρι την πρώτη συγκομιδή. Από την άλλη πλευρά, το κάλιο απαιτείται κυρίως 30 έως 55 ημέρες μετά τη σπορά, με το φυτό να χρειάζεται τη μέγιστη ποσότητα κατά τα τελευταία στάδια (τελευταίες 10-20 ημέρες) και τη διεύρυνση των καρπών. 

Ενώ τα ανόργανα λιπάσματα μπορούν να προστεθούν πλευρικά, τα οργανικά, όπως η κοπριά, είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστούν, γι’ αυτό και πρέπει να ενσωματωθούν στο έδαφος.

Είτε χρησιμοποιείτε λιπαντική άρδευση (fertigation) είτε όχι, η προσθήκη αζώτου, φωσφόρου και καλίου συνιστάται πάντα μετά τα αποτελέσματα της εδαφικής ανάλυσης που γίνεται κάθε χρόνο (2). 

Συστάσεις λίπανσης για την καλλιέργεια αγγουριού στο θερμοκήπιο

Όταν πρόκειται για θερμοκηπιακή καλλιέργεια αγγουριού, χρησιμοποιείται κυρίως σύστημα λιπαντικής άρδευσης (fertigation). Σε αυτό το σύστημα, οι εκτοξευτήρες απελευθερώνουν ένα διάλυμα λίπανσης στο φυτό με προκαθορισμένο ρυθμό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι σημαντικό να διατηρούμε τα επίπεδα κορεσμού σε νερό καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο ρυθμός παροχής νερού εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης του αγγουριού (τα μεγαλύτερα φυτά απαιτούν περισσότερο νερό) και την εποχή (οι χαμηλότερες θερμοκρασίες απαιτούν λιγότερη άρδευση). Ένα θερμοκήπιο μεγέθους 10 x 30 m απαιτεί περίπου 500 έως 1.000 γαλόνια νερού την ημέρα (3).

Ωστόσο, αυτές είναι απλώς τυπικές πρακτικές που δεν πρέπει να ακολουθούνται χωρίς να κάνετε τη δική σας έρευνα. Κάθε αγρός είναι διαφορετικός και έχει διαφορετικές ανάγκες. Ο έλεγχος των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και του pH είναι ζωτικής σημασίας πριν από κάθε εφαρμογή λιπάσματος. Η ανάλυση των φύλλων είναι πολύ σημαντική για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των ελλείψεων θρεπτικών στοιχείων (τροφοπενιών) στα φυτά αγγουριού. Μπορείτε πάντα να ζητάτε συμβουλές από έναν πιστοποιημένο γεωπόνο.

Βιβλιογραφία:

  1. http://ipm.ucanr.edu/home-and-landscape/cucumber/cultural-tips/
  2. https://extension.okstate.edu/fact-sheets/cucumber-production.html
  3. https://www.aces.edu/blog/topics/crop-production/greenhouse-cucumber-production/
  4. https://agritech.tnau.ac.in/horticulture/horti_vegetables_cucumber.html
  5. https://ipm.ucanr.edu/home-and-landscape/cucumber/cultural-tips/index.html?src=307-pageViewHLS

Αγγούρι: Ιστορία, ενδιαφέροντα στοιχεία και διατροφική αξία

Επαγγελματική καλλιέργεια αγγουριού

Ποικιλίες αγγουριού: με ποια κριτήρια πρέπει να διαλέξετε

Αγγούρι: Προετοιμασία και απαιτήσεις εδάφους, κλιματικές συνθήκες

Άρδευση αγγουριού – Απαιτήσεις σε νερό και μέθοδοι άρδευσης

Απαιτήσεις και μέθοδοι λίπανσης για το αγγούρι

Παράσιτα και ασθένειες στην καλλιέργεια του αγγουριού

Απόδοση, συγκομιδή και αποθήκευση αγγουριού

Διαχείριση ζιζανίων στην καλλιέργεια αγγουριών

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.