Απαιτήσεις και Μέθοδοι Άρδευσης στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Γενικά, το κριθάρι χρησιμοποιεί την υγρασία πιο αποτελεσματικά από άλλα δημητριακά. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη και χωρίς πότισμα σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, σχεδόν το 50% των εμπορικών εκμεταλλεύσεων κριθαριού σε ξηρές περιοχές πρόκειται για αρδευόμενη έκταση. Όταν έχει επιλεγεί αραιή σπορά, τα φυτά πιθανότατα δεν θα διατηρήσουν την υγρασία, καθώς η βλαστική ανάπτυξη συχνά αυξάνεται (1).

Απαιτήσεις νερού στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του κριθαριού

Το κριθάρι χρειάζεται τουλάχιστον 100 mm (4 ίντσες) και, πιο συχνά, 125 mm (5 ίντσες) νερού από τη έκπτυξη του φυταρίου έως το γέμισμα και την ωρίμανση των κόκκων. Οι ανάγκες σε νερό κατά τη βλαστική ανάπτυξη ποικίλλουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές θερμοκρασίες. Για παράδειγμα, τα φυτά χρειάζονται περισσότερη υγρασία για τη διαπνοή, κατά τη διάρκεια μιας ζεστής, ξηρής άνοιξης παρά όταν ο καιρός είναι πιο δροσερός (2).

Ως χειμερινή καλλιέργεια, το κριθάρι αναπτύσσεται καλύτερα σε θερμοκρασίες γύρω στους 20 °C ή 68 °F. Αυτό συμβαίνει επειδή, σε αυτό το εύρος, το φυτό μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερη υγρασία που είναι διαθέσιμη στο έδαφος για τη βλαστική ανάπτυξη παρά για τη διαπνοή.

Οι καλλιέργειες δημητριακών, όπως το κριθάρι, χρησιμοποιούν περίπου 2 έως 3 mm νερού/ημέρα ή 0,078 έως 0,11 ίντσες νερού στο στάδιο του αδελφώματος, ενώ χρειάζονται λίγο περισσότερο (περίπου 3 έως 5 mm νερού/ημέρα ή 0,11 έως 0,19 ίντσες /ημέρα) στο στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 25 °C ή 77 °F, το φυτό χρειάζεται την περισσότερη υγρασία (5 mm/ημέρα ή 0,19 in/ημέρα). Σε βάθος μίας εβδομάδας, το κριθάρι θα έχει χρησιμοποιήσει περίπου 20 έως 35 mm νερού ή 0,787 έως 1,377 in νερού στο στάδιο επιμήκυνσης στελέχους, ανάλογα πάντα με άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως τα επίπεδα υγρασίας, η ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία και ο άνεμος. Κατά το στάδιο ανάπτυξης της κεφαλής, συχνά στις αρχές Ιουλίου, η χρήση νερού αυξάνεται σε 7-8 mm/ημέρα ή 0,27 έως 0,31 in/ημέρα (υπό ιδανικές συνθήκες). Η μέγιστη ικανότητα αξιοποίησης του νερού είναι ζωτικής σημασίας για το κριθάρι από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου. Μπορεί να σημειωθεί σημαντική μείωση στην απόδοση εάν, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η υγρασία δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο. Κατά το στάδιο της αναπαραγωγής, οι ανάγκες και η χρήση νερού παραμένουν υψηλές. Μετά το στάδιο ανάπτυξης της κεφαλής, το κριθάρι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί 7 έως 8 mm νερού/ημέρα ή 0,27 έως 0,31 in/ημέρα μέχρι το στάδιο της ανθοφορίας και της πλήρωσης (γέμισμα) των κόκκων (υπό ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης). Καθώς οι κόκκοι γεμίζουν, η χρήση νερού μειώνεται και, μάλιστα, μειώνεται απότομα καθώς τα φυτά φτάνουν στην ωριμότητα. Μερικά ενδιαφέροντα ευρήματα δείχνουν ότι κάτω από βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες, για κάθε 25 mm (1 ίντσα) νερού που χρησιμοποιούνται, η παραγωγή κριθαριού κυμαίνεται από 34 έως 47 κιλά/στρέμμα ή 5 έως 7 μπουσέλ/acre ή από 0,34 έως 0,47 τόνους/εκτάριο (2).

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν μόνο μερικές γενικές οδηγίες που δεν πρέπει να ακολουθούνται χωρίς να προηγείται έρευνα απο την πλευρά του κάθε παραγωγού, καθώς η κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τις μεθόδους λίπανσης χωρίς να λάβετε υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων του δικού σας χωραφιού και το ιστορικό του.

Βιβλιογραφία

  1. https://mccc.msu.edu/wpcontent/uploads/2016/09/ManagingCoverCropsProfitably_Barley.pdf
  2. https://open.alberta.ca/dataset/9a017865-5692-464d-92ac-93b5d50558db/resource/c0d20e0c-9f14-4f6d-8144-b8a6bc3452ba/download/5485851-2011-agrifactscropwateruserequirementsrevised-100-561-1-2011-11.pdf

Ιστορία, Θρεπτική Αξία και Γενικές Πληροφορίες για το Κριθάρι

Αρχές για την Επιλογή της Καλύτερης Ποικιλίας Κριθαριού

Προετοιμασία Εδάφους και Απαιτήσεις Εδάφους και Σποράς στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Άρδευσης στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Λίπανσης στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Ασθένειες και Παράσιτα στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Απόδοση, Συγκομιδή και Αποθήκευση του Κριθαριού

Διαχείριση Ζιζανίων στην Καλλιέργεια Κριθαριού

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.