Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, η Ορθή Γεωργική Πρακτική δεν σταματά με τη συγκομιδή. Οι δραστηριότητες αποθήκευσης και μεταφοράς είναι επίσης σημαντικές για να διασφαλιστεί ότι στο τραπέζι του καταναλωτή θα καταφθάσουν καθαρά και υγιή τρόφιμα. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικά κρίσιμα βήματα.

  • Προτείνεται όλοι οι εργαζόμενοι να φορούν γάντια μιας χρήσης κατά τη διάρκεια της συλλογής φρέσκων φρούτων και λαχανικών και τοποθέτησής τους στα μέσα μεταφοράς.
  • Κατά τη συλλογή, τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλες και καθαρές συσκευασίες.
  • Πρέπει να αποθηκεύσουμε τις συσκευασίες σε σκιερές περιοχές, αν όχι απευθείας σε ειδικές εγκαταστάσεις.
  • Όσον αφορά τη μεταφορά, μπορείτε να επιλέξετε ένα κατάλληλο όχημα που διαθέτει σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
  • Εάν προγραμματίζετε να πουλάτε φρούτα και λαχανικά στη λαϊκή αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο πάγκος σας βρίσκεται σε μια σκιερή περιοχή. Η έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει ηλιακά εγκαύματα και έντονη διαπνοή, γεγονός που θα οδηγήσει σε χαμηλή ποιότητα προϊόντος, πιο γρήγορη αλλοίωση του προϊόντος και συνεπώς σε χαμηλότερη τιμή.

ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κατανόηση των κινδύνων επιμόλυνσης

Επιλογή Καλλιέργειας και Χωραφιού, Προετοιμασία Εδάφους

Από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή

Κτηνοτροφία και GAP

Προσωπική Υγιεινή και GAP

Αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (σωστή αποθήκευση και μεταφορά)

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.